Deelname
Tai Chi Qi Gong kan in principe door iedereen worden beoefend. Mocht er iets bijzonders zijn laat het dan even weten. Het deelnemen aan de lessen is op eigen verantwoordelijkheid. Eventueel overleg je vooraf met je huisarts of specialist.

Wat trek je aan, wat neem je mee?
Kleding waarin je makkelijk beweegt, warme sokken en een badlaken die je bij de eindontspanning over de mat kunt leggen.

Leslocatie
De lessen worden op verschillende locaties in Hengelo gegeven. Meer informatie vind je in het lesrooster.

Lesgeld
Het lesgeld voor groepslessen bedraagt per maand:

€ 32,= voor een les van 1 uur;
€ 38,= voor een les van 1 1/4 uur;
€ 18,= voor de lessen op en bij de stoel, 2x per maand.
Het lesgeld voor een privéles bedraagt:

€ 37,50 voor een les van 1 uur bij 1 deelnemer;
€ 47,50 voor een les van 1 uur bij 2 deelnemers.
Het tarief voor een coachingsgesprek is € 45,= per uur.

Worden er 2 lessen per week gevolgd, dan is er een korting. Informeer hiervoor bij de docent.

Betaling

Betaling op bankrekening NL 07 INGB 0756 40 30 81
T. n. v. M.B. van Os e/o te Hengelo

Betalingskenmerk
Als betalingskenmerk graag de naam en de maand vermelden waarvoor betaald wordt!

Informatie en opgave
Bas van Os
T: 06 11 95 39 11
E: basvanos@ymail.com